Vina Vrbanek

 • Obitelj Vrbanek
 • Slide item 2
 • Slide item 3
 • Slide item 4
 • Slide item 5
 • Slide item 6
 • Slide item 7
 • Slide item 8
 • Slide item 9
 • Slide item 10
 • Slide item 11
 • Slide item 12
 • Slide item 13
 • Slide item 14
 • Slide item 15
 • Slide item 16
 • Slide item 17
 • Slide item 18
 • Slide item 19
 • Slide item 20
 • Slide item 21
 • Slide item 22
 • Slide item 23
 • Slide item 24
 • Slide item 25
 • Slide item 26

Dobro došli

 

VINOGRADARSTVO I VINARSTVO IVAN I DARKO VRBANEK

 

Gospodarstvo je smješteno u selu Obrež Vivodinski,Grad Ozalj u Karlovačkoj Županiji.

Regionalizacijom vinogradarskih područja  republike Hrvatske naše vinogorje spada u  Kontinentalnu regiju,podregiju Plešivica,Ozaljsko Vivodinsko vinogorje.

Vinogradi se nalaze na izričito brdovitim položajima  južne ekspozicije na 240 m nadmorske visine  koji se ističu posebno povoljnim agroekološkim uvijetima za proizvodnju grožđa visokih sadržaja šečera,odnosno vina visoke kakvoće.

Naše gospodarstvo ima dugogodišnju tradiciju u vinogradarstvu i vinarstvu, a prve ozbiljne korake kao poduzetnici u vinarstvu poduzeli smo prestankom rada Badela 90-tih na području Vivodine. Tada organiziramo samostalnu vinarsku proizvodnju te obnavljamo vinograde sadnjom novih nasada visokokvalitetnih sorata. Danas obrađujemo je 4,5 hektara vinograda.

Osim ulaganja u vinograde mnogo smo uložili i u izgradnju novog, modernog vinarskog podruma sa uređajem za kontroliranu fermentaciju i hladnu stabilizaciju te zaštitu vina inertnim plinom.

Današnja proizvodnja vina temelji se na tradiciji, iskustvu i primjeni najmodernijih tehnologija za koje valja imati znanje čemu u obitelji Vrbanek poklanjamo posebnu pažnju tako da je jedan od članova obitelji, Darko Vrbanek dipl.ing. agronomije, koji će biti i vaš domaćin ako posjetite ovo uzorno gospodarstvo.

Obitelj Vrbanek ima 7 članova obitelji i svi smo aktivno uključeni u obradi vinograda i proizvodnji vina.

 

Obiteljsko gospodarstvo Vrbanek redovito nastupa na izložbama širom Hrvatske i Slovenije gdje su njihova vina nositelji brojnih odličja. 

 


 HAMAG01

Obiteljsko gospodarstvo Vrbanek potporom HAMAG-BICRO, Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, nabavilo je stroj za punjenje boca vinom, pužnu pumpu za manipulaciju vinom, generator pare, električne škare za rezidbu vinove loze. Sredstva su iskorišten i za marketinške djelatnosti unutar OPG-a.